Freedom Unite


Nederlandse tekst onder de foto’s

March 11
The organizers Farmers Defense Force and ‘Samen Voor Nederland‘ have joined forces in this manifestation with the title ‘vote them away’. Can they unite farmers and critical people? People need to come together to change the world.

Speculations
It’s a busy day for the police in The Hague. Another demonstration by Extinct Rebellion (ER), the climate activists is near the Malieveld. The action group protested against government subsidies for fossil fuels like oil, coal and gas. Their action is to block the highway. There’re speculations of chaos. The police warned in advance that in addition to the police, the army is ready. As a precaution, the mayor has issued an emergency ordinance that only 2 tractors will enter The Hague.

Elections
The date was deliberately chosen. Four days before the elections of the first chamber seats. Another four seats are needed for the opposition to gain majority. Therefore, the motto of this manifestation is “Vote them out”.

Zuiderpark
Saturday, March 11 is the day. The day before it snowed and now the sun is shining, it is dry and the sky looks beautiful. Well before noon, the field is already filled with people with upside-down Dutch flags, red peasant handkerchiefs and heart balloons. The field is surrounded by fences. In front of it are stands, food trucks and the stage. Police with caps walk around among the people to sample the atmosphere.

Stands & food trucks
Food trucks are usually present at a farmers’ protest. People can “pay” with tokens. The information stands are from the organizations such as ‘Samen voor Nederland’, Europeans Unided and Farmers Defense Force. The ‘yellow plu’ walks around with volunteers among the people. The flyer and journal stand give away stickers and editions of ‘Gezond Verstand’ and ‘De andere krant’.

Politics
Furthermore, the stands of the political parties are clearly present, with the ‘Forum for Democracy’ party being most visible through balloons and volunteers. The parties ‘Belang van Nederland’ and ‘Partij voor de Vrijheid’ are also there. They will also speak at the podium. The ‘Boer Burger Beweging’ (BBB)is missing, having their own reasons not to come.

Program
The four-hour program is filled with speakers from the organizations and political parties. In between there’re other speakers with critical message to the government and music. The story of the experience of the fishermen in Volendam draws the demise of Dutch fishing. Camilla Van Der Burgt, as always, gives her cutting vision of the recent destructive actions of the rover government.

Media
Main stream media and alternative media are present. Some also cover the action of Extinct Rebellion. Ongehoord Nederland (ON) is the only broadcaster in the public system with another narrative. Political The Hague try to get rid of them by fines. But ON is present and Arnorld Karskens has speaking time. Blackbox is there, as well as street journalists Katja, Sven, Albert and others.

Signs
In addition to the many political messages, people show what’s on their hearts on their own signs and banners. There’s critic and solutions. A woman walks around with a sign #freeDaniel. He’s a political prisoner busted for calling attention to the plight of children placed out of home. The innocent shaft victims of the benefits scandal by the government.

Lady Hemp
Lady Hemp walks around with the hemp sign and attracts attention. People want to photograph the sign. Often people know only a small part of the products that can be made from this wonderplant. Hemp, along with other natural resources, offers a higher quality solution to all polluting products worldwide.

Connection
For the critical thinkers who have been standing up for years, it’s great to see each other and hug. The atmosphere is convivial. The farmers on clogs or boots are mostly in groups. They are serious, standing up for their livelihood and the future of the Dutch farmer.

Not everyone believe in politics anymore. It’s a broken system, like many other sytems. The change comes from the bottom up ‘Power to the people’. One thing is certain, everyone here stands for change, like more humanity, for nature and freedom , but also accountability for the destructive policy in Groningen, the allowance affair, the crisis, the nitrogen policy, inflation and much more.

Arrest
At Zuiderpark, a shovel drove over a blockade set up by the police. The driver was arrested by the police. Water cannon was deployed at Extinct Rebellion and 700 protesters of Extinct were arrested.

To be continued
At 4:30 p.m. the program is finished and everyone goes home. Attendance is estimated at 10,000 people. As for this event, the sequel is on March 15 at the polling stations. It concerns the election for the Provincial Council and ‘Hoog Heemraadschap’. This will not directly affect the second chamber, but more the first chamber. The second chamber is accountable to the first chamber.

What will people vote on? Is there a fair election? And most importantly, are the incumbents going to be voted AWAY ?

For most critical thinkers, it’s far from over. The demolition policies are global under the leadership of the WEF and WHO are in full swing. Change will come from the people. So power to the people.

In the parallel society already works to create a world with respect for nature and people. We need to raise the awareness of quality of live with nature on this wonderful planet. This consiousness is an enrichment of us humans as a whole.

Thanx to Johan Meijboom for photo Lady Hemp

11 maart
De organisatoren Farmers Defense Force en Samen Voor Nederland hebben hun krachten gebundeld in deze manifestatie met de titel ‘stem ze weg’. Kunnen zij boeren en kritische mensen verenigen? Mensen moeten samenkomen om de wereld te veranderen.

Speculaties
Het is een drukke dag voor de politie in Den Haag. Een andere demonstratie van Extinct Rebellion (ER), de klimaatactivisten is in de buurt van het Malieveld. De actiegroep protesteert tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Hun actie is om de snelweg te blokkeren. Er wordt gespeculeerd dat het chaos wordt. De politie heeft vooraf gewaarschuwd dat naast de politie ook het leger klaar staat. De burgemeester heeft uit voorzorg een noodverordening uitgevaardigd dat slechts 2 tractoren Den Haag in mogen.

Verkiezingen
De datum is bewust gekozen. Vier dagen voor de verkiezingen van de eerste kamer zetels. De oppositie heeft nog vier zetels nodig om een meerderheid te behalen. Daarom is de titel van deze manifestatie “Stem ze eruit”.

Zuiderpark
Zaterdag 11 maart is het zover. De dag ervoor heeft het gesneeuwd en nu schijnt de zon, het is droog en de lucht ziet er prachtig uit. Ruim voor het middaguur staat het veld al vol met mensen met omgekeerde Nederlandse vlaggen, rode boerenzakdoeken en hartjesballonnen. Het veld is omgeven door hekken. Ervoor staan kraampjes, foodtrucks en het podium. Politie met petten loopt rond tussen de mensen om de sfeer te proeven.

Stands & foodtrucks
Bij een boerenprotest zijn meestal foodtrucks aanwezig. De boeren komen uit heel Nederland. Mensen kunnen “betalen” met muntjes. De informatiestands zijn van de organisaties zoals ‘Samen voor Nederland’, Europeans United en Farmers Defense Force. De ‘gele plu’ loopt met vrijwilligers rond tussen de mensen. De flyer- en tijdschriftenstand geeft stickers en edities van ‘Gezond Verstand’ en ‘De andere krant’ weg.

Politiek
Verder zijn de stands van de politieke partijen duidelijk aanwezig, waarbij de partij ‘Forum voor Democratie’ het meest zichtbaar is door de ballonnen en vrijwilligers. De partijen ‘Belang van Nederland’ en ‘Partij voor de Vrijheid’ zijn er ook. Zij zullen ook spreken. De Boer Burger Beweging (BBB) ontbreekt, zij hebben hun eigen redenen om niet te komen.

Programma
Het vier uur durende programma is gevuld met sprekers van de organisaties en politieke partijen. Tussendoor zijn er andere sprekers met een kritische boodschap aan de overheid en muziek. Het ervaringsverhaal van de vissers in Volendam tekent de teloorgang van de Nederlandse visserij. Camilla Van Der Burgt geeft zoals altijd haar snoeiharde visie op de recente destructieve acties van de roverheid.

Media
Main stream media en alternatieve media zijn aanwezig. Sommigen verslaan ook de actie van Extinct Rebellion. Ongehoord Nederland (ON) is de enige omroep in het publieke bestel met een ander verhaal. Politiek Den Haag probeert ze met boetes weg te krijgen. Maar ON is aanwezig en Arnorld Karskens heeft spreektijd. Blackbox is er, evenals straatjournalisten Katja, Sven, Albert en anderen.

Tekstborden
Naast de vele politieke boodschappen laten mensen op hun eigen borden en spandoeken zien wat hen op het hart ligt. Er is kritiek en er zijn oplossingen. Een vrouw loopt rond met een bord #freeDaniel. Hij is een politieke gevangene die is opgepakt omdat hij aandacht vraagt voor uit huis geplaatste kinderen. De onschuldige slachtoffers van het uitkeringsschandaal door de overheid.

Lady Hemp
Lady Hemp loopt rond met het hennep bord en trekt aandacht. Mensen willen het bord fotograferen. Vaak kennen mensen slechts een klein deel van de producten die van deze wonderplant gemaakt worden. Hennep biedt samen met andere natuurlijke grondstoffen een kwalitatief betere oplossing voor alle vervuilende producten wereldwijd.

Verbinding
Voor de kritische denkers die al jaren opstaan is het super om elkaar te zien en te omhelzen. De sfeer is gemoedelijk. De boeren op klompen of laarzen staan meestal in groepjes. Ze zijn serieus, komen op voor hun broodwinning en de toekomst van de Nederlandse boer.

Niet iedereen gelooft meer in de politiek. Het is een gebroken systeem, zoals vele andere systemen. De verandering komt van onderop ‘Power to the people’. Een ding is zeker, iedereen staat hier voor verandering, zoals meer menselijkheid, voor natuur en vrijheid , maar ook verantwoording voor het destructieve beleid in Groningen, de toeslagenaffaire, de crisis, het stikstofbeleid, de inflatie en nog veel meer.

Arrestatie
In het Zuiderpark reed een shovel over een door de politie opgezette blokkade. De bestuurder werd door de politie gearresteerd. Bij Extinct Rebellion werd waterkanon ingezet en werden 700 demonstranten van Extinct gearresteerd.

Wordt vervolgd
Om 16.30 uur is het programma afgelopen en gaat iedereen naar huis. Het aantal aanwezigen wordt op 10.000 mensen geschat. Het vervolg is op 15 maart in de stembureaus. Het gaat om de verkiezing voor de Provinciale Staten en het Hoog Heemraadschap. Dit zal niet direct gevolgen hebben voor de tweede kamer, maar meer voor de eerste kamer. De tweede kamer legt verantwoording af aan de eerste kamer.

Waarover gaan de mensen stemmen? Zijn er eerlijke verkiezingen? En vooral: worden de zittende partijen weggestemd?

Voor de meeste kritische denkers is het nog lang niet voorbij. Het afbraakbeleid is wereldwijd onder leiding van het WEF en WHO in volle gang. Verandering zal van het volk komen. Dus macht aan het volk. In de parallelle samenleving wordt al gewerkt aan een wereld met respect voor natuur en mens. We moeten het bewustzijn verhogen van de kwaliteit van het leven met de natuur op deze prachtige planeet. Dit bewustzijn is een verrijking van ons mensen als geheel.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s