colorful seed


De wereldvoedseldag is 20 jaar geleden in het leven geroepen om jaarlijks op
16 oktober meer bewustzijn te creëren over armoede en honger.

zaden

20 jaar is een lange tijd. En wat is er bereikt? Wellicht is het doel van meer bewustzijn gehaald, maar er nog steed een grote ongelijke voedselverdeling. De overschotten in rijke landen zijn nog steeds enorm en in arme landen is nog steeds honger.

Iedereen lijkt de verantwoordelijkheid af te schuiven op een ander. Rijke landen proberen hun schuld af te kopen met zogenaamde hulpverlening, waarbij het land nog steeds economisch van hen afhankelijk blijft.

Intensieve exploitatie van land en zee door grote bedrijven blijft een bedreiging voor de lokale bevolking van arme landen. Maar voor hoelang? De bedreiging van gebrek aan grondstoffen treft ons op een dag allemaal. Zolang de voorraad strekt lijkt er niets aan de hand.

share-a-seed

Share a seed van Oxfam Novib

In die 20 jaar is er veel veranderd op het gebied van zaden. Bijna 50% van de wereld bevolking woont in steden en is min of meer vervreemd van het enorme belang van zaden. Ondertussen zijn multinationals hun gang gegaan met de veredeling van zaden. Niet meer door kruisen van gewassen, maar via genetische manipulatie. Het effect van deze verandering op de lange duur is onvoldoende bekend en toch gaan bedrijven door en veranderen daarmee ecosystemen, biodiversiteit en onze voedselkwaliteit.

Daarnaast gaat het economische spel door. Er worden allerlei geheimzinnige verdragen getekend door regeringen in gang gezet door multi nationals. Verdragen met verstrekkende gevolgen voor onze voedselvoorziening wereldwijd is TIPP (Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap) en de Codex Alimentaris.

Volgens mij is het allemaal niet zo ingewikkeld. Zolang er in het onderwijs onvoldoende aandacht wordt besteed aan de natuur in relatie met de mens, zolang biologisch voedsel duurder is dan industrieel voedsel, zolang grondstoffen uit ‘arme’ landen worden gehaald en deze landen nog armer worden, zolang er kunstmatige prijzen zijn voor consumptie goederen zijn en nog veel meer, zijn deze verdragen niet in het belang van mensen en zeker niet voor onze aarde.

We zitten gevangen in een geldsysteem. 1% van de rijken bezit 90% van de grondstoffen op onze aarde. Als het systeem niet veranderd naar de werkelijke waardesysteem met een belanghebbende, moeder aarde. Zolang zijn we overgeleverd aan de onbevredigbare exploitatiedrang van de multinationals. Zij manipuleren met de kern van ons bestaan, het zaad van een gezonde toekomst.

Vandana Shiva legt heel duidelijk het belang uit van zaad, voedselkwaliteit, onze gezondheid en de toekomst op onze prachtige planeet. Probeer het, plant biologisch zaad en groei een eetbare plant in huis. Laat je resultaat zien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s