Bike for freedom


Nederlandse tekst onderin

Bike ride
What a fantastic idea from Gerard Nederpel (80 years old) to cycle through Rotterdam for freedom on Saturday 3 April. With a group of 55 people and cops we ride through and around the city center.

Manifesting on the bike is sporty and healthy. Young and old, mothers with children cycle along. Two by two in a long collone on the cycle paths. Some participants wear yellow vests or textboards such as ‘stop the curfew’ or ‘love, freedom, paece & respect’.

Ride together
It’s cozy and fun. On the way you have a chat with the cyclist next to you. The police are cycling along to facilitate the collone at traffic lights. A few passers-by get annoyed waiting for the group to pass, but others positively raise their thumbs. Sometimes a driver honks when passing.

The destroyed city
The tour ends in the square with the statue of ‘the destroyed city’ made by Zadkine. This statue is a reminder of the Second World War, in particular the bombardment of the port of Rotterdam in 1940. After this bombardment, the Netherlands surrendered to the Germans. The Netherlands is liberated on May 5, 1945.
The dead and war victims are commemorated annually on May 4.
The whole of the Netherlands celebrates Liberation Day on 5 May.

Success
This peaceful and sporty cycling event is a success. A short speech and group photo follow at the statue of ‘the destroyed city’. After this everyone leaves the place. Maybe Gerard will organize it again soon.

 

Fietsrit
Wat een fantastisch idee van Gerard Nederpel (80 jaar) om zaterdag 3 april door Rotterdam te fietsen voor de vrijheid. Met een groep van 55 personen en agenten rijden we door en rond het stadscentrum.

Manifesteren op de fiets is sportief en gezond. Jong en oud, moeders met kinderen fietsen mee. Twee aan twee in een lange collone over de fietspaden. Sommige deelnemers dragen gele hesjes of teksten zoals ‘stop de avondklok’ of ‘liefde, vrijheid, vrede & respect’.

Samen rijden
Het is gezellig en leuk. Onderweg maak je een praatje met de fietser naast je. De politie fietst mee om de colonne bij stoplichten te faciliteren. Een paar voorbijgangers irriteren zich aan het wachten tot de groep voorbij is, maar anderen steken positief hun duim op. Soms toetert een chauffeur bij het passeren.

De verwoeste stad
De tour eindigt op het plein met het standbeeld van de verwoeste stad Zadkine. Dit beeld herinnert aan de tweede wereld oorlog, met name het bombardement op de Rotterdamse haven in 1940. Na dit bombardement gaf Nederland zich over aan de Duitsers. Nederland wordt op 5 mei 1945 bevrijd.
Op 4 mei is de dodenherdenking, waarin de doden en oorlogsslachtoffers worden herdacht. Op 5 mei viert heel Nederland bevrijdingsdag.

Succes
Deze vredelievende en sportieve fiets manifestatie is een succes. Bij het standbeeld van de verwoeste stad volgt een korte toespraak en groepsfoto. Hierna verlaat een ieder de plaats. Misschien organiseert Gerard het nog een keer.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s