Bike for freedom


Nederlandse tekst onder

There is a bicycle tour through Rotterdam every two weeks. The cyclist’s draw attention to government measures that systematically suppress freedom. We stand up for our freedom. May 1 is action time with a bike tour through Rotterdam.

The weather is fantastic, dry, cool and a little sun. The participants start at 12:00 from the Grafisch Lyceum. Inflated balloons in the shape of a heart adorn the bicycles. It shows unity and spreads a recognizable message of universal love.

About eight police officers and enforcers are driving along to support. On main roads, police officers block the road, so that cyclists can continue together in the long queue. It is great when there’s connection on a human level.

The finish is at the statue of ‘The destroyed city’ next to the Maritime Museum. Gerard Nederpel is the organizer and he thanks everyone for coming. He tells briefly about his declaration against the government and his speech on the stage in Arnhem on Arnhem on King’s Day 27 April.

In two weeks we will cycle through Rotterdam again.

Elke twee weken is er een fietstocht door Rotterdam. De fietsers vestigen de aandacht op overheidsmaatregelen die de vrijheid systematisch onderdrukt. We komen op voor onze vrijheid. 1 mei is actietijd met een fietstour door Rotterdam.

Het weer is fantastisch, droog, koel en een beetje zon. De deelnemers starten om 12.00 uur vanaf het Grafisch Lyceum. Opgeblazen ballonnen in de vorm van een hart sieren de fietsen. Het toont eenheid en verspreidt een herkenbare boodschap van universele liefde.

Ongeveer acht politieagenten en handhavers rijden mee om te ondersteunen. Op hoofdwegen blokkeren politieagenten de weg, zodat fietsers samen in de lange rij kunnen blijven rijden. Het is geweldig als er verbinding is op menselijk niveau.

De finish is bij het standbeeld van ‘De verwoeste stad’ naast het Maritiem Museum. Gerard Nederpel is de organisator en hij bedankt iedereen voor zijn komst. Hij vertelt kort over zijn aangifte tegen de regering en zijn toespraak op het podium in Arnhem op Koningsdag 27 april.

Over twee weken fietsen we weer door Rotterdam.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s