Police for Freedom


Nederlandse tekst onderin

Police for Freedom
The organization ‘Police for Freedom’ is organizing a march in Nijmegen for the second time on Saturday 9 May. Just like the first time, the mayor has banned the march. It’s a fundamental right to demonstrate and manifest. But mayors no longer respect this.

They rather betray their citizens by obeying the measures of which the usefulness has not been demonstrated after more than a year. Now even stricter rules are being introduced on the road to medical apartheid.

Puzzle tour
So ‘Police for Freedom’ organizes a puzzle tour. First the direction is indicated. The location will only be announced one hour before the start. Barneveld is the place to be. Everyone meets to castle de Schaffelaar.

Yellow Plu
It has just rained heavily in Barneveld. The yellow umbrella is multifunctional. It protect agaist the rain and the sun, it connects activists into one group. In photos, the yellow color radiates cheerfulness. Manifestations in the Netherlands can be recognized worldwide by the yellow umbrella’s with hearts. The organization ‘de gele plu’ is present with bags full of umbrella’s to give away.

Veterans, soldiers and Healthcare professionals
The veterans and ex-military provide safety before, during and after the march. The Healthcare professionals can be recognized by white coats and red bands. This makes the ‘police for freedom’ strong. It gives a save feeling to join in their march.

Hugs
The grounds around the castle becomes full of people. Wonderful to see each other again. It’s a fantastic energy to be together. Hugs of recognition and appreciation are given.

Dogs
Some walkers bring their dog. You can see dogs with red heart around their collars. They wait or play quietly when their owner has a chat. Banners are rolled out across the lawn and attached to sticks. Music sounds from the amplifiers.

Defend groups
The defend groups enter the field with bright red torches. The members carry banners of Arnhem, IJmuiden, Amsterdam, Rotterdam, Den Helder, Fryslan, the East, Steenwijkerland, Alkmaar, Utrec, Eindhoven and Haarlem. Most members wear mouth coverings with an image. They’re more militant, but have shown from the start (June 21, 2020) that they belong to the people.

Marsh
Dennis from the ‘Police for Freedom’ welcomes everyone, including the police who are present there with a small group. The number of participants is more than three thousand, more than the first march in Baarn. The march starts at noon and goes first through a residential area, then the forest, past farms, the road and back to the castle. On the way it is sunny and mostly dry. Veterans and ex-soldiers lead the way. Behind them are Miranda, Els and Helene, among others, with the banner of the Police for Freedom. Photographers and live streamers also lead the way.

Well known activists
The long impressive march also includes well-known activists such as Frank Reusink, Morry, Jeroen Pols, Willem Engel, Sander Companger, the sisters Dorien and Nadia, Isa Kriens and Jorn Luka. Interviews are conducted along the way. The most frequently asked question is why do you walk along?

Tisjeboyjay
The Ukes for Freedom play their famous protest songs along the way. The presence of Tisjeboyjay is a surprise. Everyone wants to have their picture taken with him. Tisjeboyjay dances with the ‘Ukes for freedom’. Great this spontaneity.

Emergency ordinance
A large part of the walkers pass the castle and walk on. Walking in the woods is fun, but when you spread a message, you want to be visible. Meanwhile, the police have scaled up and there is ME (military police). An emergency ordinance has been announced for the small town of Barneveld. Why, where is the emergency?

Peace-loving protesters are being framed, but so far all violence comes from the security regions. At the train crossing, the police have set up four vans and a row of riot police. A helicopter flies above. The group of walkers is clearly in the majority. The ban and the emergency ordinance are unustified.

Barneveld
Members of the Defend break through the line of the riot police. Banners are taken away and riot police beat with sticks. But there are too many hikers. They keep walking. The march through the city of Barneveld is continued visible to everyone in peace and respect.

MSM
This breakthrough is of course blown up by the main stream media (MSM). The fact is that after the breakthrough, the ME is left alone. The media does n’t write about the reason of the Nijmegen ban and why? They are neglecting their supervisory task of properly informing the people. They carry out propaganda for a government that wants to make everyone afraid and weak. Only then can the government seize totalitarian power.

New Media
New media rise every day, live streamers and bloggers for reports with context and strong content. Well-known platforms are LNN, OPN and Onrecht TV. For more background on specific topics, the’re the podcasts by Sven Hulleman, Jorn Luka, Weltsmertz, Lange Frans, the Blue Tiger and Potkaars. Sander Compagner from ‘de Andere Krant’ and OPN are joining the march. ‘De andere krant’ and OPN press there own newspaper. ‘Gezond Verstand’ is a magazine. If people are open, they can find enough information.

Thanks
The rest of the group of walkers is still on the grounds of the castle. Meanwhile it’s raining. Dennis Spaanstra calls for a final speech. He thanks the large group of healthcare professionals on behalf of everyone. This is followed by the veterans and ex-soldiers.

In the distance the other group returns from the march through Barneveld. There’s still some time for talking and dancing. When the rain harder, people say goodbye. In a long procession they walk back to the car, bus or the trainstation.


video Patriot Freedom Dutch TV

Police for Freedom
Op zaterdag 9 mei organiseert de organisatie ‘Police for Freedom’ voor de tweede keer een mars in Nijmegen. Net als de eerste keer heeft de burgemeester de mars verboden. Het is een fundamenteel recht om te demonstreren en te manifesteren. Maar burgemeesters respecteren dit niet meer. Ze verraden hun burgers liever door de maatregelen te gehoorzamen waarvan het nut na meer dan een jaar niet is aangetoond. Nu worden er nog strengere regels ingevoerd op de weg naar medische apartheid.

Puzzel tour
Daarom organiseert ‘Police for Freedom’ een puzzeltocht. Eerst wordt de richting aangegeven. De locatie wordt pas een uur voor aanvang bekend gemaakt. Barneveld is de plek waar je moet zijn. Iedereen komt naar kasteel de Schaffelaar.

De gele Plu
Het heeft net flink geregend in Barneveld. De gele plu is multifunctioneel. Het beschermt tegen de regen en de zon, het verbindt activisten tot één groep. Op foto’s straalt de gele kleur vrolijkheid uit. Manifestaties in Nederland zijn wereldwijd te herkennen aan de gele paraplu’s met hartjes. De organisatie ‘de gele plu’ is aanwezig met tassen vol paraplu’s om weg te geven.

Veteranen, soldaten en zorgprofessionals
De veteranen en ex-militairen zorgen voor veiligheid, voor, tijdens en na de mars. De zorgprofessionals zijn te herkennen aan witte jassen en rode banden. Dit maakt ‘the police for freedom’ sterk. Het geeft een veilig gevoel om mee te doen aan hun mars.

Free Hugs
Het terrein rond het kasteel raakt vol met mensen. Heerlijk om elkaar weer te zien. Het is een fantastische energie om samen te zijn. Er worden knuffels van erkenning en waardering gegeven.

Honden
Sommige wandelaars brengen hun hond mee. Je kunt honden met een rood hart om hun halsband zien. Ze wachten of spelen rustig als hun baasje een praatje maakt. Banners worden over het gazon uitgerold en aan stokken vastgemaakt. Muziek klinkt uit de versterkers.

Defend
De defend groepen betreden het veld met felrode fakkels. De leden dragen banners van Arnhem, IJmuiden, Amsterdam, Rotterdam, Den Helder, Fryslan, Oost, Steenwijkerland, Alkmaar, Utrec, Eindhoven en Haarlem. De meeste leden dragen een mondbedekking met een afbeelding. Ze zijn militanter, maar hebben vanaf het begin (21 juni 2020) laten zien dat ze bij de mensen horen.

Mars
Dennis van de ‘Police for Freedom’ heet iedereen welkom, ook de politie die daar met een kleine groep aanwezig is. Het aantal deelnemers is ruim drieduizend, meer dan de eerste mars in Baarn. De mars begint om 12.00 uur en gaat eerst door een woonwijk, dan het bos, langs boerderijen, de weg en terug naar het kasteel. Onderweg is het zonnig en overwegend droog. Veteranen en ex-soldaten lopen voorop. Achter hen lopen ​​onder anderen Miranda, Els en Helene met de banner van de Police for Freedom. Fotografen en livestreamers lopen ook voorop.

Bekende activisten
In de lange indrukwekkende mars lopen ook bekende activisten mee, zoals Frank Reusink, Morry, Jeroen Pols, Willem Engel, Sander Companger, de zussen Dorien en Nadia, Isa Kriens en Jorn Luka. Interviews worden onderweg afgenomen. De meest gestelde vraag is: waarom loop je mee?

Tisjeboyjay
De Ukes for Freedom spelen onderweg hun beroemde protestliederen. De aanwezigheid van Tisjeboyjay is een verrassing. Iedereen wil met hem op de foto. Tisjeboyjay danst met de ‘Ukes for Freedom’. Super deze spontaniteit.

Noodverordening
Een groot deel van de wandelaars passeert het kasteel en loopt verder. Wandelen in het bos is leuk, maar als je een boodschap verspreidt, wil je zichtbaar zijn. Inmiddels is de politie opgeschaald en is er ME (oproerpolitie). Voor het stadje Barneveld is een noodverordening afgekondigd. Waarom, waar is de nood? Vredelievende demonstranten worden geframed, maar tot nu toe komt al het geweld uit de veiligheidsregio’s.

Bij de spoorwegovergang heeft de politie vier busjes en een rij ME opgesteld. Een helikopter vliegt erboven. De groep wandelaars is duidelijk in de meerderheid. Het verbod en de noodverordening zijn onterecht. Barneveld Leden van de Defend breken door de linie van de ME. Banners worden afgepakt en de ME slaat met stokken. Maar er zijn te veel wandelaars. Ze lopen door. De mars door de stad Barneveld wordt in alle rust en respect voor iedereen zichtbaar voortgezet.

MSM
Deze doorbraak wordt natuurlijk opgeblazen door de mainstream media (MSM). Feit is dat na de doorbraak de ME met rust wordt gelaten. De media schrijven niet over de reden van het Nijmegen-verbod en waarom? Ze verwaarlozen hun toezichthoudende taak om de mensen goed te informeren. Ze voeren propaganda uit voor een regering die iedereen bang en zwak wil maken. Alleen dan kan de regering de totalitaire macht grijpen.

Nieuwe media
Elke dag komen er nieuwe media bij, livestreamers en bloggers voor nieuws met context en inhoud. Bekende platforms zijn LNN, OPN en Onrecht TV. Voor meer achtergrondinformatie over specifieke onderwerpen zijn dit de podcasts van Sven Hulleman, Jorn Luka, Weltsmertz, Lange Frans, de Blue Tiger en Potkaars. Sander Compagner van ‘de Andere Krant’ en OPN lopen mee in de mars. De andere krant en OPN drukken hun eigen krant. ‘Gezond Verstand’ is een tijdschrift. Als mensen open staan kunnen ze voldoende informatie vinden.

Thanks
De rest van de groep wandelaars is nog op het terrein van het kasteel. Ondertussen regent het. Dennis Spaanstra roept op tot een slotwoord. Hij bedankt namens iedereen de grote groep zorgprofessionals. Dit wordt gevolgd door de veteranen en ex-soldaten.

In de verte keert de andere groep terug van de mars door Barneveld. Er is nog tijd om te praten en te dansen. Als het harder regent, nemen mensen afscheid. In een lange stoet lopen ze terug naar de auto, bus of het treinstation.    

2 thoughts on “Police for Freedom

  1. Dear Monique💛

    Human Rigths are taken away on illegal facts.
    In this manifestation there was made a defence-statement to show that people are defencing their Rigth to demonstrate. Thank You💛

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s