Freedom Christmas


Nederlandse tekst onderin

The Hague
Just before Christmas on December 23, there is a meeting on the Plein in The Hague. The manifestation will start at 4 p.m. to 8 p.m. and has been approved.

Frog and grandma Pluis
This means that Frog and grandma Pluis can go to the ‘het Plein’ in The Hague with to set up their installation next to the large Christmas tree, an outdoor cinema sreen. Important moments of the manifestations from the Netherlands are shown on the screen.

There are drinks on a table. Naturally, people drink from glasses and frog cups. People have brought treats, a treat for those present. The guests are a divers company, known in the manifestation world just like Frog and grandma Pluis.

Guests
Katja Katja is there and helps with the technical side. Karin Maria Keser carries her big red heart and a red umbrella. Love radiates from her. She is always faithful to love. Lady Hemp arrives at the end with lights around her hemp head crown. Rosie is with her bike and trailer with protest signs.

Unconditional freedom
There’re more people with a familiar face. The topics of discussion echo the incomprehensible nature of this madness of the mismanagement of the criminal government and the call for unconditional freedom.

When it rains gently, it’s time to clean up. Max cycles onto the Square. Early this morning he was still in the far east of the Netherlands to attend the release of Huig Plug. Huig gave a speech about his time in prison. But he mainly spoke about the fight we wage against injustice of corrupt high officials.

Max
Max is at many demonstrations and is now a well-known name with the police. He is against violence and for equal rights. He is the first of a number of people who have walked a spontaneous march.

Christmas spirit
It’s good to see everyone together in a relaxed atmosphere, a Christmas atmosphere. The police drive around in two vans. While cleaning up, two get out and talk quietly with Frog. The demonstration is over.

Everyone wishes each other a Merry Christmas.
After Christmas we keep manifesting until there is unconditional freedom.

Den Haag
Vlak voor kerst op 23 december is er een bijeenkomst op het Plein in Den Haag. De manifestatie begint om 16.00 uur. tot 20.00 uur en is goedgekeurd.

Kikker en oma Pluis
Dit betekent dat Kikker en oma Pluis naar het Plein in Den Haag kunnen om hun installatie naast de grote kerstboom op te zetten, een buitenbioscoopscherm. Op het scherm worden belangrijke momenten van de manifestaties uit Nederland getoond.

Er staan ​​drankjes op een tafel. Natuurlijk drinken mensen uit glazen en kikkerbekers. Mensen hebben lekkers meegebracht, een traktatie voor de aanwezigen. De gasten zijn een divers gezelschap, bekend in de manifestatiewereld net als Kikker en oma Pluis.

Gasten
Katja Katja is er en helpt met de technische kant. Karin Maria Keser draagt ​​haar grote rode hart en een rode paraplu. De liefde straalt van haar af. Ze is altijd trouw aan de liefde. Lady Hemp arriveert aan het einde met lampjes rond haar hennep hoofdkroon. Rosie is met haar fiets en aanhanger met protestborden.

Onvoorwaardelijke vrijheid
Er zijn meer mensen met een bekend gezicht. De gespreksonderwerpen weerspiegelen het onbegrijpelijke karakter van deze waanzin van het wanbeleid van de criminele overheid en de roep om onvoorwaardelijke vrijheid.

Als het zachtjes regent, is het tijd om op te ruimen. Max fietst het Plein op. Vanmorgen vroeg was hij nog in het verre oosten van Nederland om de vrijlating van Huig Plug bij te wonen. Huig hield een toespraak over zijn tijd in de gevangenis. Maar hij spraak vooral over de strijd die we voeren tegen onrechtvaardigheid van corrupte hoge ambtenaren.

Max
Max staat bij veel demonstraties en is inmiddels een bekende naam bij de politie. Hij is tegen geweld en voor gelijke rechten. Hij is de eerste van een aantal mensen die een spontane mars hebben gelopen.

Kerstsfeer
Het is goed om iedereen bij elkaar te zien in een ontspannen sfeer, een kerstsfeer. De politie rijdt rond in twee busjes. Met het opruimen stappen er twee uit en praten rustig met Kikker. De demonstratie is voorbij.

Iedereen wenst elkaar een vrolijk kerstfeest.
Na Kerst blijven we manifesteren totdat er onvoorwaardelijke vrijheid is.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s