Freedom farmers protest


Nederlandse tekst onderin

All over the Netherlands
Farmers are not giving up and are blocking roads across the country on Monday, June 27. Bales of hay are set on fire along some roads and a government building is sprayed with manure and shit.

The Hague
Today the farmers take their tractors to The Hague. There the nitrogen policy is discussed in the chamber. Can they still turn the tide or has everything already been decided?

After Monday’s chaos, the prime minister has said that tougher action will be taken. The police union also warns against taking tougher action to protect citizens. What do they mean by this? Isn’t it the police who violently beat civilians away for the past 2 years?

Food thanx to mother earth and farmer
Two cows were taken to The Hague. The minister can choose which one goes to slaughter. Some politicians come out the government building out to talk to the farmers. According to Gideon van Meijeren there’s no nitrogen problem, the government created the lie. It’s not to protect nature. The government wants land and to take citizens further out of their power. No food without a farmer.

Nitrogen crisis
Politicians who go along with the nitrogen story by making proposals to reduce it in some other way, refues to question the foundation of this crisis. How trustworthty are model calculations? Recent history learns that calculations has led to deception and lies.

Police army
A group of farmers and citizens remain in front of the temporary government building all afternoon. Police army is everywhere. The atmosphere is quiet, but changes as the romeo (undercover agents) grab people from the crowd and shoves them into an arestation bus.

Marco
Marco is the first to be snatched from the crowd. Marco is the man who came to the aid of a victim who was shot by the police during the riots in Rotterdam on 19 November 2021. Then police shot him in the abdomen. Now this man has been arrested.

The second young man is overrun by romeos from where he was sitting. The police officers who walk among the manifestors take position to cover the arrest by the romeos.

Farmers leave
Around five o’clock most young farmers get into their tractor to leave. With a loud horn a small convoy drives towards the highway. Another small convoy is heading towards the city. Immediately the police army is formed and the horses and police vans drive after it.

Manifestors also walk towards the center. The farmers drive past on the corner at Central Station. Their tour of The Hague is over.

Hostage
Meanwhile, the unsuspecting manifestors are surrounded by horses and held hostage. ME forms a second line with batons drawn. A number of people flee into the local supermarket, which has to close the doors immediately. Police vans and agents form a third line so that people who film and stream do not get a good picture of their action.

Arrest
Again the romeos appear and violently remove a man from the group of people who have been taken hostage. There’s a lot of pushing and agents huddle together to protect the romeos. The arrested man disappears into the arrest car, which drives away. Not long after, the bus returns for the next victim, who is forcibly pushed into the bus by the romeos.

Then the hostage situation seems to be over and the army police withdraw. When the last line of police on horseback is gone, people are free to walk. Frustration and disbelief must go. We know this violence of those in power against the people. The police carry out, because orders are orders.

Let’s stand together
The farmers are already gone. But along the highway they show themselves by setting fire to car tires. They fight for their livelihood and food supply in the Netherlands. The critical thinkers are there to support the farmers, but above all for human dignity, justice and fundamental rights. Let’s stand together.


Acties Nederland
Boeren laten het er niet bij zitten en blokkeren wegen door het hele land op maandag 27 juni. Langs enkele wegen worden hooibalen in brand gestoken en een overheidsgebouw wordt onder gespoten met gier en stront.

Vandaag trekken de boeren met hun trekkers naar Den Haag. Daar wordt het stikstofbeleid besproken n de kamer. Kunnen ze het tij nog keren of is alles al bepaald?

Na de chaos van maandag heeft de premier gezegd dat er harder wordt opgetreden. Ook de politiebond waarschuw voor harder optreden om de burger te beschermen. Wat bedoelen ze hiermee? Is het niet de politie die met geweld burgers wegslaat de afgelopen 2 jaar?

Eten dankzij moeder aarde en de boer
Er zijn twee koeien meegenomen en de minister mag kiezen welke naar de slacht gaat
Een aantal politici gaan naar buiten om met de boeren te praten. Ook Gideon van Meijeren is glashelder. Er is geen stikstofprobleem het is een door de overheid gecreëerde leugen. Er zit een andere agenda achter dan natuur behoud. De overheid wil de burger verder uit hun kracht halen. Met de boer is er eten.

Stikstofprobleem
Alle politici die meegaan in het stikstofverhaal door voorstellen te doen om het op een andere manier te verminderen zijn niet bezig met de vraag waarom model berekeningen worden gebruikt als fundament. En ook niet of dit al eerder tot misleiding en leugens heeft geleid.

Politieleger
Een groep boeren en kritische mensen blijven in de hele middag voor het tijdelijke gebouw van de tweede kamer staan. Er is een heel politie leger. De sfeer is rustig, maar veranderd als de romeo’s mensen uit de menigte grijpt en in een arrestatiebus propt.

Marco
Marco wordt als eerste uit de menigte gegrist. Marco is de man die tijdens de rellen in Rotterdam op 19 november 2021 een slachtoffer die door de politie was neergeschoten te hulp kwam. Hij werd even later zelf in de buik geschoten. Nu is deze vredelievende man opgepakt.

De tweede jongeman is vanaf de plek waar hij zat overrompeld door romeo’s. De politie met de pet die zich onder de manifesterende mensen bevind neemt gelijk positie in om de arrestatie wagen en de romeo’s te dekken.

Boeren vertrekken
Rond vijf uur stappen de meeste jonge boeren en boerinnen in hun trekker om te vertrekken. Met luide toeter rijdt een klein konvooi richting de snelweg. Een ander klein konvooi rijdt richting de stad. Gelijk wordt het politieleger geformeerd en de paarden en busjes rijden erachteraan.

Ook de mensen lopen richting het centrum. Op de hoek bij Centraal Station rijden de boeren weer voorbij. Hun rondje Den Haag zit erop.

Gijzeling
Ondertussen worden de nietsvermoedende manifestanten door paarden ingesloten en gegijzeld. ME vormt een tweede linie met getrokken wapen stokken. Een aantal mensen vlucht de Spar in die gelijk de deuren moet sluiten. Busjes en agenten vormen een derde linie zodat mensen die filmen en streamen hun actie niet goed op beeld krijgen.

Wederom verschijnen de romeo’s en halen een man met veel geweld uit het groepje mensen dat gegijzeld is. Er wordt veel geduwd en agenten staan in een kluitje om de romeo’s te beschermen. De man verdwijnt in de arrestatie wagen, die wegrijdt. Niet lang erna is de bus terug voor het volgende slachtoffer dat met geweld door de romeo’s in de bus wordt geduwd.

Dan lijkt de gijzeling voorbij en trekt het leger politie zicht terug. Als ook de laatste linie politie te paard weg is zijn de mensen vrij om te lopen. Frustratie en ongeloof moet eruit. We kennen dit geweld van de machthebbers tegen de mensen. De politie voert uit, want orders zijn orders.

Samen staan
De boeren zijn al weg. Maar langs de snelweg laten ze zich zien door autobanden in brand te steken. Zij strijden voor hun levensbehoud en voedselvoorziening in Nederland. De kritische denkers staan er om de boeren te steunen, maar vooral voor menswaardigheid, rechtvaardigheid en grondrechten. Laten we samen staan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s