Freedom Hempdam


Nederlandse tekst onderin


Long live Hemp

Thursday, April 27, is King’s Day in the Netherlands. Traditionally, all over the Netherlands there are free markets where people sell stuff or children perform.

The King will visit with his family in a place in the Netherlands πŸ‡³πŸ‡±. There he is given a festive welcome and shown around by the mayor. People stand along the road, waving flags and giving flowers.

The weather is beautiful and even the sun is shining 🌞. This year is the most expensive Koningsfeest ever(4 million euros) in the city of Rotterdam. A great opportunity for Lady Hemp to welcome all guests to Hempdam.

The sign reads on one side
Welcome to hempdam
And the other side
Long live hemp

Response
One mimics weed or hash, while another mentions the slogan aloud. To at least 11 people the Lady can explain why Rotterdam can also be named hempdam.

People are waiting behind fences. A large Police force are watching, as are security officers. One of these wants the Lady to stand in a box. No there is no protest πŸͺ§ only history lesson.

The royal family costs the Netherlands a lot of money. That’s why there’re plenty of people who would rather see this expense item disappear. Especially when there’s nothing in return. A king who signs all laws that have not been thoroughly checked against the constitution is not worthy of his office.

In addition, Queen Max promotes the Central bank digital currency (CBDC) and microcredit. These systems make people even more dependent on a global digital currentcy system. People’s strength lies precisely in local autonomy and self-reliance.

Stay local
This is where hemp can play an important role. It grows almost everywhere in the world and you can make almost anything with it. With it, you can create small powerful independent societies. These societies can then cooperate globally on an equal level. However, it’s important that the hemp is grown responsibly, such as permaculture.

Folk festival
Because Koningsdag is celebrated everywhere, it’s great fun to be in the Netherlands on April 27. Especially free markets gives everyone a chance to sell stuff, art, music and delicacy. All inclusive, young and old, different cultures, it doesn’t matter. This atmosphere is super. That’s why Lady Hemp is also going to the Liskids free market in a local district of Rotterdam.

More Free Market Days
The free market is a fantastic example of how people can connect with each other. That’s why Lady Hemp advocates for more free market days throughout the Netherlands.

Lang leve Hennep

Donderdag 27 april is het Koningsdag in Nederland. Traditie getrouw zijn er in heel Nederland vrij markten waar mensen spullen verkopen of kinderen optreden.

De Koning gaat met zijn familie op bezoek in een plaats in Nederland πŸ‡³πŸ‡±. Daar wordt hij feestelijk onthaald en rondgeleid door de burgemeester. Mensen staan langs de weg, zwaaien met vlaggetjes en geven bloemen.

Het is mooi weer en zowaar schijnt de zon 🌞. Dit jaar is het duurste Koningsfeest ooit(4 miljoen euro) in de stad Rotterdam. Een mooie gelegenheid om alle gasten welkom te heten in hennepdam namens Lady Hemp.

Op het bord staat aan een kant
Welkom in hennepdam
En de andere kant
Lang leve hennep

Reactie
De ene roept wiet of hasj na, terwijl een ander de leus hardop noemt. Aan zeker 11 mensen kan de Lady uitleggen waarom Rotterdam ook hennepdam benoemt kan worden.

De mensen staan achter hekken te wachten. Politie houdt de boel in de gaten, als ook beveiligingsambtenaar. Een van deze wil dat de Lady in een vak gaat staan. Nee er is geen protest πŸͺ§ alleen geschiedenisles.

Het koningshuis kost veel geld. Daarom zijn er genoeg mensen dit deze kostenppost liever zien verdwijnen. Zeker als er weinig tegenover staat. Een koning die alle wetten ondertekent die niet grondig zijn getoetst aan de grondwet is zijn functie niet waardig.

Daarbij promoot koningin Max het digitale betaalsysteem en microkrediet. Beide systemen maken mensen nog afhankelijker van een globaal digitaal systeem. De kracht van de mensen zit juist in lokale autonomie en zelfstandigheid.

Lokaal graag
Hierin kan hennep een belangrijke rol spelen. Het groeit bijna overal ter wereld en je kunt er bijna alles mee maken. Daarmee kun je kleine onafhankelijke samenlevingen krachtig maken. Deze samenlevingen kunnen vervolgens globaal op gelijkwaardig niveau samenwerken. Het is wel van belang dat de hennep op een verantwoorde wijze wordt verbouwdt, zoals permacultuur.

Volksfeest
Omdat koningsdag overal wordt gefeest is het reuze gezellig in Nederland op 27 april. Vooral dat vrijmarkt geeft iedereen een kans om spullen, kunst en lekkernij te verkopen. All inclusive, jong en oud, verschillende culturen, het maakt niet uit. Deze sfeer is super. Daarom gaat lady hemp later op de dag nog naar de lokale vrijmarkt van Liskids.

Vrijmarktdagen
De vrijmarkt is een fantastisch voorbeeld hoe mensen met elkaar kunnen verbinden. Darom pleit Lady Hemp voor meer vrijmarktdagen in heel Nederland.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s