National Freedom day


Nederlandse tekst onderin

May 4 in the Netherlands is memorial day to all who died during war and peacekeeping missions.
How ironic that the head of Ukraine is in the Netherlands this day asking for weapons. That’s not exactly a peace mission.

May 5 is the official day that the Netherlands is liberated from World War II. This day commemorates freedom and a constitution to protect citizens from an oppressive government. Recall that there were measures and laws made during the health crisis that were unconstitutional.

Traditionally, Liberation Day in the Netherlands is celebrated in the major cities of each province with a liberation festival. Artists are given stage, veterans tell their stories, people meet and party. But … partying is fine for another reason. This freedom is sham freedom. Therefore the flag upside down; blue – white – red – Netherlands in distress.

LIBERATION DAY

May 5 is the day of liberation
With much control as temptation
The sense of security is holy
Freedom becomes hypocritical

People move within fences
Conditions of municipal wishes
Artists can be heard from multiple stages
Different genres of music intermingle

Pink Oculus sings during the rain
Her music makes the sun shine
The group Primate expresses in rap
their formation was in corona time
and their question if we’ve been released from mental prison?

The sunshine lures more people to the festival
Now the liberation party can begin after all
With snacks and drinks
Remember to clean up your mess

The liberation fire is lit by a drag queen
Her over make-up face grabs this scene
Abused and seduced
Government promotes gender confusion

For me, the party is done
dystopia if only
out the fences through the gate
back to fysical freedomPink Oculus sings the song water
Very appropriate on the day of the full moon

Pink Oculus zingt het nummer water.
Heel toepasselijk op de dag van de volle maan

4 mei is in Nederland herdenkingsdag aan allen die gestorven zijn tijdens oorlog en vredesmissies.
Hoe ironisch is het dat het hoofd van de Oekraïne deze dag in Nederland is met de vraag om wapens. Dat is niet bepaald een vredesmissie.

5 mei is de officiële dag dat Nederland bevrijd is van de Tweede wereldoorlog. Deze dag wordt herdacht dat er vrijheid is en een grondwet is om de burgers te beschermen tegen een onderdrukkende overheid. Bedenk dat er maatregelen en wetten zijn gemaakt tijdens de gezondheidscrisis die ongrondwettelijk zijn.

Traditie getrouw wordt bevrijdingsdag in Nederland gevierd in de grote steden van elke provincie met een bevrijdingsfestival. Artiesten krijgen podium, veteranen vertellen hun verhaal, mensen ontmoeten elkaar en er wordt gefeest. Maar … feesten is prima om een andere reden. Deze vrijheid is schijnvrijheid. Daarom de vlag op zijn kop; blauw – wit – rood – Nederland in nood.

 

Bevrijdingsdag

5 mei is het de dag van bevrijding
Door het gevoel van veiligheid zo heilig
vrijheid wordt schijnheilig

Binnen de schermen bewegen mensen
in de kaders van gemeente wensen
Artiesten zijn van meerdere podia hoorbaar
De verschillende muziekgenres door elkaar
Pink Oculus zingt tijdens de regen
Haar muziek als een magische zegen
Een kennismaking met de groep Primaat
Hun visie is verwoord in muzikale praat
hun oprichting in coronatijd
en of we uit de mentale gevangenis zijn bevrijd?

Droog en zon lokt meer mensen binnen
Nu kan het bevrijdingsfeest echt beginnen
Met een hapje en een drankje in een groep
Denk aan het opruimen van je troep

Het bevrijdingsvuur wordt ontstoken door een dragqueen
Haar opgedirkte nepheid pakt deze scene
Misbruikt en verleid
Gepromote gender verwarring door de overheid

Voor mij is het feest wel klaar
dystopie als maar
naar buiten door de poort
voel de vrijheid zoals het hoort

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s