Freedom Worldwide Amsterdam


Nederlandse tekst onderin

Freedom March
‘Samen voor Nederland’ organizes a freedom march every first Sunday of the month. This month the honor goes to Amsterdam. On 4 September At 12:00, people gather on Dam Square. There’s a program with speakers and artists, which stops at 1 pm to walk the march right through the heart of Amsterdam. At return to Dam Square, the program continues until 4 PM. The weather is nice and the Dam square quickly fills up after 12 noon.

Lady Hemp
Like-minded people can express what they are against or what they are for. The latter is more true for me. That’s why I walk along as Lady Hemp. Hemp is a solution for the created scarcity. Many people who have been standing up for two years are there today.

Corona law
The created health crisis is once started with the Mexican flu. The successor is corona. It’s not the disease but the destructive measures that divide, destroy and rule the world. Now the Netherlands has come up with the idea of ​​converting those same inhumane measures into law. This law is against the constitution, put together with quick cut & paste work.

Black Umbrellas
The monument on Dam Square is being restored. The Black Umbrellas have positioned themselves as a group before the monument to spread their message. They demand an independent investigation into ritual, satanic abuse of children. This call comes as no surprise. More and more victims, who have survived the abuse, independently tell horrific stories about the time they were abused.

On the Dam Square the program of speakers and artists begins
12:00 pm start
12.24 pm Speech Camilla
12.29 pm Performance Kafka
12.37 pm Speech Jonah Walk
12.42 pm Speech Pepijn van Houwelingen
12.47 pm Performance John Le Maire
12.55 pm Speech Wybren van Haga

13.00 pm start of the March for Freedom
Dam Square, Spui, Muntplein, Vijzelgracht, Stadhouderskade, Museumplein, Albert Cuyp (André Hazes), Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Rokin, the Dam.

Interaction
With nice weather many people are outside. Good for those who hand out flyers or take the time to explain to bysiders why so many people participate this march. The veterans are there, the medical professionals and the new media. For main stream media keeps on lying. Main stream media mentions hundreds of people, but I know there were at least 3000 people.

Support to the farmers
From the terraces people watch the march, read the texts on the signs and see the super long flag of the Netherlands that is carried by about twenty people. Many manifestors wear farmer’s handkerchiefs and there are also many inverted flags. They shout the slogan
‘blue white red, the Netherlands in distress’.

15.15 pm arrival at Dam Square
15.24 pm Speech Willem Engel
15.29 pm Speech Raisa Blommenstijn
15.34 pm Performance Space Girl
15.42 pm Speech Gideon van Meijeren
15.47 pm Performance Kafka
15.55 pm Speech Michel Reijinga
16.00 pm end

Political Prisoners
Good news last week as two political prisoners, Max and Leo, are released. They must meet strict conditions. It’s fantastic to see them among people and to give them a hug. Both get a lot of attention.

Romeos
Romeos and ME are present. Usually hidden, but near the mayor’s house there’s a line of riot police. One of the manifestors has a small swastika on the protest sign. This person is violently thrown into an arrest van by the Romeos.

Prince’s Day
The manifestation is especially peaceful and a connection among like-minded people. Attention is also focused on the next action towards the government.

It’s a political tradition to present the budget for the coming year on Prinsce Day. (third Tuesday in September). Time also for the people to call to action.
On Sunday 18 September there’ll be an action by the ‘Netherlands in resistance’ in The Hague.
On Tuesday 20 September (Prinsjesdag) there’s an action in The Hague or Hilversum under the name ‘Divide and Rule’.

Be critical, stand in your power and speak out!

Mars van de Vrijheid
‘Samen voor Nederland’ organiseert elke eerste zondag van de maand een vrijheidsmars. Deze maand gaat de eer naar Amsterdam. Op 4 september om 12.00 uur verzamelen de mensen op de Dam. Er is een programma met sprekers en artiesten, dat om 13.00 uur stopt om de mars dwars door hartje Amsterdam te lopen. Bij terugkomst op de Dam gaat het programma door tot 16.00 uur. Het is mooi weer en de Dam loopt al snel vol.

Lady Hennep
Gelijkgestemden kunnen uiten waar ze tegen zijn of waar ze voor zijn. Dat laatste is meer waar voor mij. Daarom loop ik mee als Lady Hemp. Hennep is een oplossing voor de gecreëerde schaarste. Veel mensen die al twee jaar op staan, zijn er vandaag.

Corona wet
De gecreëerde gezondheidscrisis is ooit begonnen met de Mexicaanse griep. De opvolger is corona. Het is niet de ziekte, maar de destructieve maatregelen die de wereld verdelen, vernietigen en regeren. Nu is Nederland op het idee gekomen om diezelfde onmenselijke maatregelen om te zetten in wetgeving. Deze wet is tegen de grondwet, en met knip- en plakwerk snel in elkaar gezet.

Black Umbrella’s
Het monument op de Dam wordt gerestaureerd. De Black Umbrella’s hebben zich als groep voor het monument gepositioneerd om hun boodschap te verspreiden. Ze eisen een onafhankelijk onderzoek naar ritueel, satanisch misbruik van kinderen. Deze oproep komt niet als een verrassing. Steeds meer slachtoffers, die het misbruik hebben overleefd, vertellen onafhankelijk van elkaar gruwelijke verhalen over de tijd dat ze zijn misbruikt.

Op de Dam begint het programma van sprekers en artiesten
12:00 uur aanvang
12.24 uur Toespraak Camilla
12.29 uur Optreden Kafka
12.37 uur Toespraak Jonah Walk
12.42 uur Toespraak Pepijn van Houwelingen
12.47 uur Optreden John Le Maire
12.55 uur Toespraak Wybren van Haga

13.00 uur start van de March for Freedom
Dam, Spui, Muntplein, Vijzelgracht, Stadhouderskade, Museumplein, Albert Cuyp (André Hazes), Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Rokin, de Dam.

Interactie
Met mooi weer zijn veel mensen buiten. Goed voor wie flyers uitdeelt of de tijd neemt om aan omstanders uit te leggen waarom zoveel mensen meedoen aan deze mars. De veteranen zijn er, het medische professionals en de nieuwe media. Hard nodig als Main stream media blijft liegen. Mainstream media noemt honderden mensen, maar ik weet dat er tenminste 3000 mensen waren.

Steun aan de boeren
Vanaf de terrassen kijken mensen naar de mars, lezen de teksten op de borden en zien de superlange vlag van Nederland die door zo’n twintig mensen wordt gedragen. Veel manifestanten dragen boerenzakdoeken en er zijn ook veel omgekeerde vlaggen. Ze roepen de slogan
‘blauw wit rood, Nederland in nood’.

15.15 uur aankomst op de Dam
15.24 uur Toespraak Willem Engel
15.29 uur Toespraak Raisa Blommenstijn
15.34 uur Performance Space Girl
15.42 uur Toespraak Gideon van Meijeren
15.47 uur Optreden Kafka
15.55 uur Toespraak Michel Reijinga
16.00 uur einde

Politieke gevangenen
Goed nieuws vorige week toen twee politieke gevangenen, Max en Leo, zijn vrijgelaten. Ze moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen. Het is fantastisch om ze onder de mensen te zien en ze een knuffel te geven. Beide krijgen veel aandacht.

Romeo’s
Romeo’s en ME zijn aanwezig. Meestal verstopt, maar in de buurt van de woning van de burgemeester staat er een linie ME’ers opgesteld. Een van de manifestanten heeft een klein hakenkruis op het protestbord. Deze persoon wordt door de Romeo’s met geweld in een arrestatiebusje gegooid.

Prinsjesdag
De manifestatie is vooral vredig en een verbinding tussen gelijkgestemden. Ook is er aandacht voor de volgende actie richting de overheid.

Het is een politieke traditie om op Prinsjesdag de begroting voor het komende jaar te presenteren. Tijd ook voor het volk om in actie te komen.
zondag 18 september – actie van ‘Nederland in verzet’ in Den Haag.
dinsdag 20 september (Prinsjesdag) – actie in Den Haag of Hilversum onder de naam ‘Verdeel en heers’.

Wees kritisch, sta in je kracht en spreek je uit!

 

 

 

2 thoughts on “Freedom Worldwide Amsterdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s