Women for Freedom


Nederlandse tekst onderin

Women for Freedom
Amsterdam is the location for the fifth edition of Women for Freedom. The organization first manifestation is one year ago. The power women are creative and always know how to give an inspiring and empowering message. Before the program starts, there is a look back at a year of Women for Freedom.

2020-2021
1. Women for Freedom March – September 13, 2020 – Lepelenburg Park – Utrecht
2. Light in the dark – November 14, 2020 – Museumplein – Amsterdam
3. With the buttocks nude – January 3, 2021 – Haarlemmerhout – Haarlem
Shaping our future – March 7, 2021 – banned
4. In Fire and Flame – June 19, 2021 – Reinaldapark – Haarlem
5. Crystal Clear – September 4, 2021 – Westergasfabriek – Amsterdam

Look through it
Connection and empowerment of people, women, mothers, professional groups characterizes Women for Freedom. In addition to a speaker podium, there’s room for organizations to present their flyers and merchandise. ‘Look through it’ (Kraakhelder) is the title of this manifestation. There’s a promotionalcampaign with an  inspiraring and playful video.

Guests
The guests sometimes come with a bag full of goodies for the picnic. Everyone can spread out their picnic blanket somewhere on the field and listen relax to a varied program of speakers and musicians.

Hostesses
The hostesses are dressed in a sixties style with white petticoat skirts with black dots, their hair up and in their hands a cleaning bucket and rubber gloves. (referring to clear, look through it). The buckets contain cards on which the ladies write a message.

Program
Speakers : Lidewij Hoorntje – surgeon / Isabelle Chappin – inspirational guide / Nadia Denise Duinker – catering entrepreneur / Jan Storms – writer/scientist / Olaf Weller – entrepreneur / Fiona Zwart & Ed Kortekaas – organisation We the parents / Shohreh Feshtali – author of the book ‘veiled years’
Music: vocals – Leoni Bos / Atmosphere management: DJ Frans Iradi

Speakers
All speakers tell inspiring stories that touch the heart. They tell their story based on their own experience, their vision or feeling on the social situation and individual rights in the Netherlands. Bold stories expose the situation. Everybody plays a role in staying connected with each other for a dignified society.

TisjeboyJay
Tisjeboyjay is a comedian and presents painful matters in a light-hearted manor. Humor is a medicine. Jay does this in his own authentic way. He empowers people and breaks through rigid paths with respect and appropriate humour.

He makes theater performances and short films on social media. He talks fast with an accent, moves his body a lot and he likes to dance. His presence is a surprise. He dances in his own way to a song that Leoni Bos plays.

Jay has an powerful message to come out of fear from a collective consciousness of love and light. We are part of the solution. So get out of the division. In the end, everyone wants the same thing, ‘a loving free life’.

The program closes with dope dancing music from DJ Frans Iradi. The drummers drum along. The sunshine puts the guests in the light. Inspiration and light are taken home by everyone.

Vrouwen voor Vrijheid.
Amsterdam is de locatie voor de vijfde editie van Vrouwen voor Vrijheid. De eerste manifestatie van deze organisatie is een jaar geleden. De powervrouwen zijn creatief en weten altijd een inspirerende en versterkende boodschap te geven. Voor aanvang van het programma wordt er teruggekeken op een jaar Vrouwen voor Vrijheid.

2020-2021
1. Vrouwen voor vrijheidsmars – 13 september 2020 – Lepelenburgpark – Utrecht
2. Licht in het donker – 14 november 2020- Museumplein – Amsterdam
3. Met de billen bloot – 3 januari 2021 – Haarlemmerhout – Haarlem
Shaping our future – 7 maart 2021 – verboden
4. In vuur en Vlam – 19 juni 2021 –  Reinaldapark – Haarlem
5. Kraakhelder –  4 september 2021 – Westergasfabriek – Amsterdam

Tafels en podium
Verbinding en empowerment van mensen, vrouwen, moeders, beroepsgroepen kenmerkt van Women for Freedom. Naast een sprekerspodium is er ruimte voor organisaties om hun flyers en merchandise te presenteren. Kraakhelder is de titel van deze manifestatie. Er is een promotiecampagne met een inspirerend en ludiek filmpje.

Gasten
De gasten komen soms met een tas vol lekkers voor de picknick. Iedereen kan ergens op het veld zijn picknickkleed uitspreiden en ontspannen luisteren naar een gevarieerd programma van sprekers en muzikanten.

Gastvrouwen
De gastvrouwen zijn in jaren zestig stijl gekleed met witte petticoatrokken met zwarte stippen, het haar opgestoken en in hun handen een schoonmaakemmer en rubberen handschoenen. In de emmers zitten kaartjes waarop de dames een berichtje schrijven.

Programma
Sprekers : Lidewij Hoorntje – medisch specialist / Isabelle Chappin – inspirational guide / Nadia Denise Duinker – horeca ondernemer / Jan Storms – schrijver/wetenschapper / Olaf Weller – ondernemer / Fiona Zwart & Ed Kortekaas – Wij de ouders / Shohreh Feshtali – schrijfster van het boek ‘Gesluierde jaren’
Muziek: zang – Leoni Bos / Sfeerbeheer: DJ Frans Iradi

Sprekers
Alle sprekers vertellen inspirerende verhalen die het hart raken. Ze vertellen hun verhaal vanuit hun eigen ervaring, hun visie of gevoel op de sociale situatie en individuele rechten in Nederland. Gewaagde verhalen leggen de situatie bloot. Iedereen speelt een rol om met elkaar in verbinding te blijven voor een menswaardige samenleving.

TisjeboyJay
Tisjeboyjay is komiek en brengt pijnlijke zaken op een luchtige manier naar voren. Humor is een medicijn. Jay doet dit op zijn eigen authentieke manier. Hij wil mensen empoweren en starre paden doorbreken met respect en gepaste humor.

Hij maakt theatervoorstellingen en korte filmpjes op social media. Hij praat snel en met een accent, beweegt zijn lichaam veel en houdt van dansen. Zijn aanwezigheid is een verrassing. Hij danst op zijn eigen manier op een nummer dat Leoni Bos speelt.

Jay heeft een krachtigende boodschap om uit angst te komen vanuit een collectief bewustzijn van liefde en licht. Wij zijn onderdeel van de oplossing. Dus ga uit de divisie. Iedereen wil uiteindelijk hetzelfde, ‘een liefdevol vrij leven’.

Het programma wordt afgesloten met dope dansmuziek van DJ Frans Iradi. De drummers trommelen mee. De zon zet de gasten in het licht. Inspiratie en licht worden door iedereen mee naar huis genomen.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s